Denizli Aile Sağlığı Elemanı Alımı

25.12.2012 11:58 Denizli Aile Sağlığı Elemanı Alımı sağlık personel alımı.Denizli Aile Sağlığı Elamanı Alım İlanı

 Denizli İli Aile Hekimliği Uygulamasında Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyenleri Aile Sağlığı Elemanı Olarak İstihdam Edilecektir.

Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı hakkında duyuru

Bakanlığımızca, İlimize 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3. Maddesi hükmüne göre kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenleri için tahsis edilen kadrolardan boş olan 2 kadro için Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve 1238 sayılı yazısına istinaden; sözleşmeli aile sağlığı elemanı istihdam edilecektir.

Alınacak 2 kadro için,
1. Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.
2. Vekil ebe veya hemşire olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.
3. Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
4. Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar vb.) başvuru yapamayacaktır. Ancak 5258 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir.

Başvuru, bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Denizli Halk Sağlığı Müdürlüğü Saraylar Mah. Selçuk Cad. No:18 adresindeki Evrak Kayıt Biriminden giriş yapılarak, Destek Hizmetleri Atama Birimine yapılacaktır. 3. Şahıs ve Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Evrakları:
- T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Tescil edilmiş bulunan diploma veya gecici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra birim sorumlusu/müdür yardımcısı tarafından isim ve ünvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)
- Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,
- Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe,
- Dört adet vesikalık fotoğraf,
- Kişiye ait bu belgelere ek olarak, İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli Aile Hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istedediğini açıkça beyan aden imzalı dilekçede bulunacaktır.

Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Saraylar Mah. Selçuk Cad. No:18 adresindeki Denizli Halk Sağlığı Müdürlüğü binasındaki Destek Hizmetleri Atama Birimi’nde aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır.

İlimize tahsis edilmiş olan kamu görevlisi olmayan Aile Sağlığı Elemanı pozisyonlarına Aile Sağlığı Elemanı tahsisi aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.
a- İldeki boş pozisyon, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlamak suretiyle kullanılacaktır.
b- Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır. Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının ebelik,hemşirelik,sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verileçektir. Bu kapsamdada birden fazla başvuru bulunduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.

İlimiz sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması aşağıdaki gibidir:

Denizli Merkez Gözler 1.Bölge
Denizli Çal Süller 3.Bölge
Denizli Çivril Gümüşsu 3.Bölge
Denizli Çivril Özdemirci 3.Bölge
Denizli Çivril Kıralan 3.Bölge
Denizli Tavas Nikfer 3.Bölge

* Aile Hekimi sadece 1 kişiye dilekçe verebilecektir.
* Başvuru tarihleri arasında boşalan Aile Hekimliği Birimleri listeye eklenecek olup boşalan Aile Hekimliği Birimine başvuru yapılabilecektir.
* Boş olan pozisyonlar için kamuda görev yapan personel sözleşme imzaladığı takdirde pozisyon listeden çıkartılacaktır.

Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir.

Başvurular, 21.12.2012 tarihinde başlayacak 31.12.2012 tarihi mesai bitimi saat 17.00 de sona erecektir.

 

KAMUGÖREVLİSİOLMAYANLARDANAİLESAĞLIĞIELEMANIOLARAKİSTİHDAMEDİLECEK
 AİLEHEKİMLİĞİ BİRİMİ  BOŞPOZİSYONLARI
SIRA ÜNVANI HEKİM ADI BİRİM KODU ÇALIŞTIĞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İRTİBAT TEL. ADRES
1 PRT.HEK. HİLMİ KIZILHAN 20.01.103 GÖZLER ASM 0258.2842049
05079408664
05325549113
GÖZLER KAS. DENİZLİ
2 PRT.HEK. HAVANUR ASILTÜRK 20.10.007 SÜLLER J.ASTM.MUSTAFATAYYAR
 TEMİZEL ASM
0258.7572010
05446773589
IÇAL / DENİZLİ
3 PRT.HEK. NİLÜFER KILIÇKAP 20.13.010 ÖZDEMİRCİ A.S.M. 0258.7418143
05332723763
 ÇİVRİL / DENİZLİ
4 PRT.HEK. AYŞENUR BAYKAL 20.13.012 GÜMÜŞSU A.S.M. 0258.7236261
05532373099
ÇİVRİL / DENİZLİ
5 PRT.HEK. SONER ER 20.13.017 KIRALAN ASM 0258.7224647
05065003343
ÇİVRİL / DENİZLİ
6 PRT.HEK. ADEM BAĞÇI 20.19.009 NİKFER ASM 0258.6225558
05557105385
 TAVAS / DENİZLİ


Etiketler: sağlık personel -sağlık bakanlığı personel -sağlık personeli -kamu personel alımı -

Diğer haberleri


  • PAYLAŞ
  • İzlenme :

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.